جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      فراخوان انتخاب دانشجوي نمونه سال 1396

 

     


بسمه تعالي


فراخوان انتخاب دانشجوي نمونه سال 1396


بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند در صورت تمايل و دارا بودن شرايط ذيل جهت اخذ فرمهاي مربوطه به اداره كل اموردانشجويي مراجعه نماييد.


الف)شرايط اختصاصي آموزشي :


- گذراندن حداقل نيمي از واحدهاي درسي


- دارا بودن حداقل معدل ميانگين كل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته:18


- دارا بودن حداقل معدل كل ميانگين در مقطع كارشناسي ارشد : 17


- دارا بودن حداقل معدل كل ميانگين در مقطع دكتري حرفه اي:16
- دارا بودن حداقل معدل كل در مقطع دكتري تخصصي PHD : 17


- داشتن حداقل معدل 16 در مقطع تحصيلي پيشين الزامي است.


ب) شرايط اختصاصي پژوهشي:


- ارائه حداقل يك مقاله پژوهشي،‌( چاپ مقاله،‌تاليف كتاب،‌ترجمه و يا گردآوري كتاب و مقالات،‌اختراع و ابداع و نوع آوري) – كسب مقام در مسابقات علمي كشوري و بين المللي


ج) شرايط فرهنگي


- انجام فعاليتهاي مرتبط با انتشار نشريات فرهنگي،‌و فعاليت هاي فرهنگي، ادبي،‌هنري كه صرفا" در طي دوره مقطع تحصيلي فعلي باشد.


- مشاركت در كانون هاي دانشجويي،‌و كسب عناوين در مسابقات فرهنگي


- مهلت ارسال مدارك تا پايان آبان ماه 96 مي باشد.
 معاونت دانشجويي و فرهنگي


دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران
 

 

 
Preview