جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      اطلاعیه درخواست انتقالی یا میهمانی

 

     قابل توجه دانشجویان جهت ثبت درخواست انتقال یا میهمانی نیمسال اول 98-97 از تاریخ 20/03/97 لغایت 15/04/97 به سامانه منادا به آدرس اینترنتی
https://www.monada.iau.ir مراجعه فرمایند.

 

 
Preview