برد       
 

اطلاعات تحصیلی و ثبت نام
اطلاعيه هاي مهم ثبت نام دانشكده
لیست بیمارستانهای طرف قرارداد
log book (کارآموزیها)
آموزش هایپرترمی بدخیم
آموزش ترانسفوزیون خون و واکنش های انتقال خون
فرم ارزشيابي واحد سمينار دانشجويان علوم آزمايشگاهي
فرم انتخاب عنوان سمينار
طرح درسها

   برنامه دروس کاردانی علوم آزمایشگاهی به تفکیک نیمسال

   مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی رشته علوم
       آزمایشگاهی

  

      دانشكده پيراپزشكي
 

دانشكده پيراپزشكي

سال تاسيس و تاريخچه :

دانشكده پيراپزشكي در سال 1387 با مجوز شماره 140492/67 تاسيس گرديده است. دانشكده پيراپزشكي متشكل از گروه هاي آموزشي علوم آزمايشگاهي، هوشبري و اتاق عمل در مقطع كارشناسي پيوسته و نا پيوسته و روانشناسي و روانشناسي بالينيدر مقطع كارشناسي و 3 رشته ي روانشناسي باليني ، روانشناسي تربيتي و مشاوره و راهنمايي در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد.

مسئولين دانشكده:

نام و نام خانوادگي

سمت

دكتر مسعود پارسانیا

رئيس دانشكده پيراپزشكي

دكتر گلنوش میر سعیدی

معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي

دكتر مریم اسلامی

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

منیره اسدی

مدیر EDOدانشکده پیراپزشکی

 نرگس منتها

 رئيس اداره آموزش پيراپزشكي

مهشيد محتسبي  مسئول كارشناسي پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
مهدی سلیمی  مسئول كارشناسي ناپيوسته علوم‌آزمايشگاهي
سعيده بابا مرادي  مسئول كارشناسي پيوسته هوشبري
 سميه قمي‌ها  مسئول كارشناسي پيوسته اتاق عمل
 زهرا عرب  مسئول كارشناسي ناپيوسته هوشبري و اتاق عمل
فرح نقیان هروی مسئول كارشناسي روانشناسی باليني
نسیم خاکساریان  مسئول كارشناسي ارشد روانشناسي (تربيتي- باليني)
مريم عبدالحسيني  مسئول كارشناسي روانشناسي (ورودي 93)
سوسن کاوه مسئول کارشناسی روانشناسی (ورودي 94)
اتابك داوري مسئول کارشناسی روانشناسی (ورودي 95)
فاطمه لرستاني  مسئول هماهنگي كارآموزي های بيمارستان
ليلا مولوي  مربي بيمارستان
ندا نجفي  مربي بيمارستان

 

مدیران گروه دانشكده پيراپزشكي:

 

سمت

نام و نام خانوادگی

مديرگروه علوم آزمايشگاهي

دكترحسيندهقاني

مديرگروه بيهوشي

دكتر فرشيد غلامي

مدير گروه اتاق عمل

خانم منيره اسدي

مدیر گروه روانشناسی

دکتر آمنه سادات کاظمی

 

اعضاء هیات علمی:

 

نام و نام خانوادگی

مدرك

دكتر بهزاد پوپک

دکتری تخصصی هماتولوژی

عضو هیات علمی گروه علوم آزمايشگاهي

دكتر گلنوش ميرسعيدي

دکتری تخصصی مديريت آموزشي

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

خانم ليلا صالحي زاهد

كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

سید جمال الدین نبوی

دانشجو دکتری تخصصی مشاوره

عضو هیات علمی گروه روانشناسي

دکتر حجت الله فراهانی

دکتری تخصصی روانشناسی

عضو هیات علمی گروه روانشناسي

دکتر مرضیه موسوی

دکتری تخصصی روانشناسی باليني

عضو هیات علمی گروه روانشناسي

دکتر مهدی منوچهری

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

عضو هیات علمی گروه روانشناسي

دكتر عبدالمجيد بحرينيان

دکتری تخصصی روانشناسی باليني

عضو هیات علمی گروه روانشناسي

دکتر محسن مهرشادیان

پزشك عمومي

عضو هيات علمي دانشكده پيراپزشكي

دکتر عباس محمود زاده

دكتري تخصصي انگل شناسي

عضو هيات علمي گروه انگل شناسی

دكتر محمود نظرپور

دكتر تخصصي بيوفيزيك

عضو هيات علمي گروه مهندسي پزشكي

دكترهديهعلويطلب

دكتر تخصصي مهندسي شيمي

عضو هيات علمي گروه بيوشيمي

دکتر محمد آریافر

متخصص بيهوشي

عضو هيات علمي گروه بیهوشی

دکتر مريم اسلامي

دكتري تخصصي ژنتيك

عضو هيات علمي گروه ژنتیک

 

مراكز تحقيقات دانشكده:


1) مركز تحقيقات "سبك زندگي"
2) مركز تحقيقات "زيست فناوري كاربردي"


اهداف دانشكده پيراپزشكي:


1)تربيت افراد متعهد و مسئول با دانش، تجربه و اخلاق حرفه اي فرهنگ مدار
2)فراهم آوردن زمينه اي مناسب به منظور رشد استعداد هاي علمي دانشجويان
3)فراهم نمودن زمينه مناسب به منظور ارتقاءشاخصهاي انساني و اخلاقي
4)راه اندازي رشته هاي تحصيلات تكميلي در مقاطع كارشناس ارشد و دكتري تخصصي
 

 

 

 

 

 

Preview