برد       
 

اطلاعات تحصیلی و ثبت نام
اطلاعيه هاي مهم ثبت نام دانشكده
لیست بیمارستانهای طرف قرارداد
سرفصل دروس كارآموزي در عرصه

   برنامه دروس کاردانی علوم آزمایشگاهی به تفکیک نیمسال

   مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی رشته علوم
       آزمایشگاهی

  

      دانشكده پيراپزشكي
 

دانشكده پيراپزشكي

سال تاسيس و تاريخچه :

دانشكده پيراپزشكي در سال 1387 با مجوز شماره 67/140492 تاسيس گرديده است. دانشكده پيراپزشكي متشكل از سه گروه آموزشي علوم آزمايشگاهي ،هوشبري و اتاق عمل مي باشد كه در مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشجو مي پذيرد.

مسئولين دانشكده:

نام و نام خانوادگي

سمت

دكتر سید حسن مقدم نیا

رئيس دانشكده پيراپزشكي

دكتر محسن مهرشاديان

معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي

دكتر حسين دهقاني

مديرگروه رشته علوم آزمايشگاهي

 نرگس منتها

 رئيس اداره آموزش پيراپزشكي

مهشيد محتسبي  مسئول كارشناسي پيوسته و نا پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
 مونس قاسمي  مسئول كارشناسي پيوسته و نا پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
مريم عبدالحسيني  مسئول كارشناسي پيوسته و نا پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
سعيده بابا مرادي  مسئول كارشناسي پيوسته هوشبري
 سميه قمي‌ها  مسئول كارشناسي پيوسته اتاق عمل
 زهرا عرب  مسئول كارشناسي ناپيوسته هوشبري و اتاق عمل
محمد صادقي  مسئول هماهنگی و امور قرار دادها
نسيم خاكساريان  مسئول امور باليني
فاطمه لرستاني  مسئول هماهنگي كارآموزيها و كارورزي ها و مربي بيمارستان
ليلا مولوي  مربي بيمارستان
ندا نجفي  مربي بيمارستان

 

اعضاء هیات علمی:

نام و نام خانوادگی سمت
 دكتر حسين دهقاني  مديرگروه رشته علوم آزمايشگاهي
 دكتر هلن هميري  مديرگروه رشته هوشبري
دكتر بهزاد پوپك دكتري تخصصي هماتولوژي
دكتر محمد آريافر  متخصص بيهوشي
 مهرناز فرزد  متخصص زنان
 دكتر هديه علوي طلب  دكتري تخصصي مهندسي شيمي مدير گروه شيمي
مريم اسلامي معاونت پژوهشي دانشكده پيرا پزشكي
گلنوش ميرسعيدي  كارشناس ارشد پرستاري مسئول تحصيلات تكميلي
منير اسدي  كارشناس ارشد پرستاري مدير EDO
 ليلا صالحي زاهد  كارشناس ارشد پرستاري

گروه هاي آموزشي دانشكده پيراپزشكي:

1- گروه اتاق عمل

2- گروه هوشبري

3- گروه علوم آزمايشگاهي

رشته علوم آزمايشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران از سال 1364 تاسيس و در مقطع كارشناسي براي سه دوره دانشجو پذيرفت . پس از سال 1367 در مقطع كارداني دانشجو تربيت نموده است . از سال 1387 كه مجوز دانشكده پيراپزشكي صادر گرديد به عنوان يكي از گروه هاي آموزشي دانشكده ، تربيت دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي در دو مقطع كارشناسي پيوسته  و نا پيوسته را بر عهده دارد .

اهداف :

تربيت افراد متعهد و مسئول با دانش و تجربه همكاري در ارائه خدمات آزمايشگاهي ، هوشبري و اتاق عمل.

فراهم آوردن زمينه اي مناسب براي رشد استعدادهاي علمي دانشجويان در رشته مختلف.

فراهم آوردن زمينه مناسب براي ارتقاء شاخص انساني و اخلاقي.

 

 

 

 

 

 

 

Preview