برد       
 

اطلاعات تحصیلی و ثبت نام
لیست بیمارستانهای طرف قرارداد
log book (کارآموزیها)
آموزش هایپرترمی بدخیم
آموزش ترانسفوزیون خون و واکنش های انتقال خون
سمينار دانشجويان علوم آزمايشگاهي  
طرح درسها

      برنامه آموزشی رشته ها (کوریکولوم)

  

      دانشكده پيراپزشكي
 

دانشكده پيراپزشكي

سال تاسيس و تاريخچه :

دانشكده پيراپزشكي در سال 1387 با مجوز شماره 140492/67 تاسيس گرديده است. دانشكده پيراپزشكي متشكل از گروه هاي آموزشي علوم آزمايشگاهي، هوشبري و اتاق عمل در مقطع كارشناسي پيوسته و نا پيوسته مي باشد.

مسئولين دانشكده:

نام و نام خانوادگي

سمت

دكتر مسعود پارسانیا

رئيس دانشكده پيراپزشكي

دكتر گلنوش میر سعیدی

معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي

دكتر مریم اسلامی

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

منیره اسدی

مدیر EDOدانشکده پیراپزشکی

 نرگس منتها

 رئيس اداره آموزش پيراپزشكي

مهشيد محتسبي  مسئول كارشناسي پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
نسیم خاکساریان  مسئول كارشناسي پیوسته علوم‌آزمايشگاهي
سعيده بابا مرادي  مسئول كارشناسي پيوسته هوشبري
 سميه قمي‌ها  مسئول كارشناسي پيوسته اتاق عمل
مريم عبدالحسيني   مسئول كارشناسي ناپيوسته هوشبري، اتاق عمل و علوم آزمايشگاهي
 مهدي سليمي   مسئول دانشجويان مهمان و انتقال -امور اساتيد
فاطمه لرستاني  مسئول هماهنگي كارآموزي های بيمارستان
ليلا مولوي  مربي بيمارستان
ندا نجفي  مربي بيمارستان

 

مدیران گروه دانشكده پيراپزشكي:

 

سمت

نام و نام خانوادگی

مديرگروه علوم آزمايشگاهي

دكترحسين دهقاني

مديرگروه بيهوشي

دكتر فرشيد غلامي

مدير گروه اتاق عمل

خانم منيره اسدي

 

اعضاء هیات علمی:

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرك

 دكتر حسين دهقاني

 دكتري علوم آزمايشگاهي

عضو هیات علمی گروه علوم آزمايشگاهي

دكتر بهزاد پوپک

دکتری تخصصی هماتولوژی

عضو هیات علمی گروه علوم آزمايشگاهي

 خانم منيره اسدي

 كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دكتر گلنوش ميرسعيدي

دکتری تخصصی مديريت آموزشي

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

خانم ليلا صالحي زاهد

كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي

عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

دکتر محسن مهرشادیان

پزشك عمومي

عضو هيات علمي دانشكده پيراپزشكي

دکتر عباس محمود زاده

دكتري تخصصي انگل شناسي

عضو هيات علمي گروه انگل شناسی

دكتر محمود نظرپور

دكتر تخصصي بيوفيزيك

عضو هيات علمي گروه مهندسي پزشكي

دكترهديه علوي طلب

دكتر تخصصي مهندسي شيمي

عضو هيات علمي گروه بيوشيمي

دکتر محمد آریافر

متخصص بيهوشي

عضو هيات علمي گروه بیهوشی

دکتر مريم اسلامي

دكتري تخصصي ژنتيك

عضو هيات علمي گروه ژنتیک

 

مركز تحقيقات دانشكده:


 مركز تحقيقات "زيست فناوري كاربردي"


اهداف دانشكده پيراپزشكي:


1)تربيت افراد متعهد و مسئول با دانش، تجربه و اخلاق حرفه اي فرهنگ مدار
2)فراهم آوردن زمينه اي مناسب به منظور رشد استعداد هاي علمي دانشجويان
3)فراهم نمودن زمينه مناسب به منظور ارتقاءشاخصهاي انساني و اخلاقي
4)راه اندازي رشته هاي تحصيلات تكميلي در مقاطع كارشناس ارشد و دكتري تخصصي
 

 

 

 

 

 

Preview