برد       
 

اطلاعيه هاي مهم ثبت نام دانشكده
لیست بیمارستانهای طرف قرارداد


   برنامه دروس کاردانی علوم آزمایشگاهی به تفکیک نیمسال

   مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی رشته علوم
       آزمایشگاهی

  

      دانشكده پيراپزشكي
 

دانشكده پيراپزشكي

سال تاسيس و تاريخچه :

دانشكده پيراپزشكي در سال 1387 با مجوز شماره 67/140492 تاسيس گرديده است. دانشكده پيراپزشكي متشكل از سه گروه آموزشي علوم آزمايشگاهي ،هوشبري و اتاق عمل مي باشد كه در مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشجو مي پذيرد.

مسئولين دانشكده:

نام و نام خانوادگي

سمت

دكتر سید حسن مقدم نیا

رئيس دانشكده پيراپزشكي

دكتر محسن مهرشاديان

معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي

آقاي دكتر حسين دهقاني

مدير گروه علوم آزمايشگاهي

خانم دكتر هلن هميري

مدير گروه هوشبري

 دكتر مهرناز فرزد  مدير گروه رشته اتاق عمل
 فريبا حق نژاد  رئيس آموزش پيراپزشكي
 مهشيد محتسبي  مسئول كارشناسي پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
 مونس قاسمي  مسئول كارشناسي پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
 مريم عبدالحسيني  مسئول كارشناسي پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
 هاله انوشه  مسئول كارشناسي ناپيوسته علوم‌آزمايشگاهي
 نرگس منتها  مسئول كارشناسي پيوسته هوشبري
 سميه قمي‌ها  مسئول كارشناسي پيوسته اتاق عمل
 زهرا عرب  مسئول كارشناسي ناپيوسته هوشبري و اتاق عمل
 رضا كاظمي  مسئول امتحانات و متصدي امور دفتري
فاطمه لرستانی مربی بیمارستان
لیلا مولوی مربی بیمارستان
ندا نجفی مربی بیمارستان

 

گروه هاي آموزشي دانشكده پيراپزشكي:

1- گروه اتاق عمل

2- گروه هوشبري

3- گروه علوم آزمايشگاهي

رشته علوم آزمايشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران از سال 1364 تاسيس و در مقطع كارشناسي براي سه دوره دانشجو پذيرفت . پس از سال 1367 در مقطع كارداني دانشجو تربيت نموده است . از سال 1387 كه مجوز دانشكده پيراپزشكي صادر گرديد به عنوان يكي از گروه هاي آموزشي دانشكده ، تربيت دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي در دو مقطع كارشناسي پيوسته  و نا پيوسته را بر عهده دارد .

اهداف :

تربيت افراد متعهد و مسئول با دانش و تجربه همكاري در ارائه خدمات آزمايشگاهي ، هوشبري و اتاق عمل.

فراهم آوردن زمينه اي مناسب براي رشد استعدادهاي علمي دانشجويان در رشته مختلف.

فراهم آوردن زمينه مناسب براي ارتقاء شاخص انساني و اخلاقي.

 

 

 

 

 

 

 

Preview