برد       
 

اطلاعات تحصیلی و ثبت نام
اطلاعيه هاي مهم ثبت نام دانشكده
لیست بیمارستانهای طرف قرارداد
log book (کارآموزیها)
آموزش هایپرترمی بدخیم
آموزش ترانسفوزیون خون و واکنش های انتقال خون

   برنامه دروس کاردانی علوم آزمایشگاهی به تفکیک نیمسال

   مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی رشته علوم
       آزمایشگاهی

  

      دانشكده پيراپزشكي
 

دانشكده پيراپزشكي

سال تاسيس و تاريخچه :

دانشكده پيراپزشكي در سال 1387 با مجوز شماره 67/140492 تاسيس گرديده است. دانشكده پيراپزشكي متشكل از سه گروه آموزشي علوم آزمايشگاهي ،هوشبري و اتاق عمل مي باشد كه در مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشجو مي پذيرد.

مسئولين دانشكده:

نام و نام خانوادگي

سمت

دكتر سید حسن مقدم نیا

رئيس دانشكده پيراپزشكي

دكتر گلنوش میر سعیدی

معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي

دكتر مریم اسلامی

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 نرگس منتها

 رئيس اداره آموزش پيراپزشكي

مهشيد محتسبي  مسئول كارشناسي پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
 مونس قاسمي  مسئول كارشناسي پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
مريم عبدالحسيني  مسئول كارشناسي پيوسته علوم‌آزمايشگاهي
سعيده بابا مرادي  مسئول كارشناسي پيوسته هوشبري
 سميه قمي‌ها  مسئول كارشناسي پيوسته اتاق عمل
 زهرا عرب  مسئول كارشناسي ناپيوسته هوشبري و اتاق عمل
نسیم خاکساریان  مسئول كارشناسي ناپيوسته علوم‌آزمايشگاهي
محمد صادقی  مسئول امتحانات و امور قراردادها
فاطمه لرستاني  مسئول هماهنگي كارآموزيها و كارورزيها و مربي بيمارستان
ليلا مولوي  مربي بيمارستان
ندا نجفي  مربي بيمارستان

 

اعضاء هیات علمی:

نام و نام خانوادگی سمت
 دكتر حسين دهقاني  مديرگروه رشته علوم آزمايشگاهي
 دكتر هلن هميري  مديرگروه رشته هوشبري
دکتر گلنوش ميرسعيدي مدیر گروه رشته اتاق عمل
دكتر بهزاد پوپک دکتری تخصصی هماتولوژی
 دكتر هديه علوي طلب دكتري تخصصي مهندسي شيمي
دکتر محمد آریافر متخصص بیهوشی
دکتر مريم اسلامي دکتری تخصصی ژنتیک
خانم منيره اسدي مدير EDO دانشکده پیراپزشکی
دکتر محسن مهرشادیان دکتری عمومی
 خانم ليلا صالحي زاهد عضو هیات علمی گروه اتاق عمل
دکتر محمود نظر پور دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
دکتر مینو شاهانی دکتری تخصصی بیوفیزیک

گروه هاي آموزشي دانشكده پيراپزشكي:

1- گروه اتاق عمل

2- گروه هوشبري

3- گروه علوم آزمايشگاهي

رشته علوم آزمايشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران از سال 1364 تاسيس و در مقطع كارشناسي براي سه دوره دانشجو پذيرفت . پس از سال 1367 در مقطع كارداني دانشجو تربيت نموده است . از سال 1387 كه مجوز دانشكده پيراپزشكي صادر گرديد به عنوان يكي از گروه هاي آموزشي دانشكده ، تربيت دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي در دو مقطع كارشناسي پيوسته  و نا پيوسته را بر عهده دارد .

اهداف :

تربيت افراد متعهد و مسئول با دانش و تجربه همكاري در ارائه خدمات آزمايشگاهي ، هوشبري و اتاق عمل.

فراهم آوردن زمينه اي مناسب براي رشد استعدادهاي علمي دانشجويان در رشته مختلف.

فراهم آوردن زمينه مناسب براي ارتقاء شاخص انساني و اخلاقي.

 

 

 

 

 

 

 

Preview