بخشنامه ها
     بخشنامه ها
 

آئين نامه جديد ارتقاء گروه پزشکی

   فرم جدید ارتقاء گروه پزشکی

  شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی گروه پزشکی

  آئين نامه جديد ارتقاي گروه غیر پزشکی

  فرم جدید ارتقاء گروه غیر پزشکی

  شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی گروه غیر پزشکی

گروه علوم پزشكي

  آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی

 آيين نامه آموزشي دوره دكتري (PhD)

آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

  آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی.کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

 

گروه غير پزشكي

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ،  کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته 

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

آئین نامه آموزشی دوره دکتری

--------------------------------------------------

  آئين نامه هاي آموزشي


  آيين نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی


  آئین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصی


  دستورالعمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه
   

  آئین نامه همکاری اساتید عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که از رساله دکترای تخصصی خود دفاع نموده اند لیکن هنوز به استادیاری ارتقا نیافته اند به عنوان استاد راهنما و مشاور پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

  آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي


  آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی


  آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی.کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته


  آيين نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی


  آئین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصی

 
  دستورالعمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه


  آیین نامه صندوق تامین هزینه مازاد درمان کارکنان و اعضای هیات علمی


  آیین نامه صندوق بیمه عمر کارکنان و اعضای هیات علمی

 
  دستورالعمل معادل سازي و محاسبه امتيازات دانش پژوهي آموزشي در ماده 1 آئين نامه اتقاء

  آيين نامه شرايط جديد ادامه تحصيل مربيان دانشگاه آزاد اسلامي در مقطع دكتري تخصصي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي

  آئین نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview