برد       آئين نامه ها

  جهت رسیدگی به مشکلات آموزشی به بخش ارتباط با دفتر
     سنجش ونظارت در وب سایت معاونت آموزشی مراجعه فرمایید
 

رزومه معاونت  آموزشی
نظام جامع ارزشیابی هیات علمی و حاکمیت آکادمیک
اطلاعات تحصیلی و ثبت نام
خلاصه برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
اطلاعیه در خصوص آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 1391
تقویم آزمونهای علوم پزشکی سال 1391
منابع آزمون پیش کارورزی سال 1392

     آئین نامه اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر
   آئين نامه جديد ارتقاء گروه پزشکی
     
فرم جدید ارتقاء گروه پزشکی
   
آئين نامه جديد ارتقاي گروه غیر پزشکی
   
فرم جدید ارتقاء گروه غیر پزشکی 
 
    آئين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي
   آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي
    
                                                                           ادامه...

     عناوین اصلی
 

شرح وظايف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي 

چارت سازمانی حوزه معاونت آموزشی واحد پزشکی

مدِر گروه های واحدهای پزشکی

   دستورالعملهاي مختلف

آیین نامه استاد راهنما

 آئين نامه شرح وظايف كارآموزان دوره دكتراي عمومي پزشكي

  آئين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكتراي عمومي پزشكي

دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره‌هاي دكتراي عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتراي عمومي محروم مي‌شوند.

آئين‌نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

آ ئين نامه نقل وانتقال دانشجويان شاهد وايثار گر در دانشگاههاي تحت پوشش وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي كشور

آيين‌نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

 دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي

آئين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

آئين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان المپيادهاي علمي و جشنواره هاي دانش آموزي در رشته‌هاي علوم پزشكي

 شيوه نامه اجرايي نحوه تشويق دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي

 آئين نامه سطح بندي عملكرد استثنايي و تسهيلات اعطايي

 

 

 

 

Preview