اخبار تصویری

برگزاری کارگاههای آموزشی-پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

برگزاری کارگاههای آموزشی-پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه طی گزارشی از برگزاری کارگاههای آموزشی پژوهشی  مهرماه سال جاری برای دانشجویان خبر داد

ادامه مطلب
همایش ایده پردازی با همت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

همایش ایده پردازی با همت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دکتر شهرزاد خاکپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از برگزاری همایش ایده پردازی در تاریخ ۲۸ مهر ۹۷ درسالن شهید احدی دانشگاه خبر داد..

ادامه مطلب