جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      با همت روابط عمومي دانشگاه و همكاري خبرگزاري آنا،
کارگاه آموزشی خبر نویسی برای رابطان خبری دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران و بيمارستانهاي تابعه برگزار شد

 

     ...

 

 

 

 

 

با همت روابط عمومي دانشگاه و همكاري خبرگزاري آنا،
کارگاه آموزشی خبر نویسی برای رابطان خبری دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران و بيمارستانهاي تابعه برگزار شد
نسخه قابل چاپ

Preview