**جهت دریافت تقويم دانشگاهي دوره تابستان 95 دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران  اینجا را کلیک  بفرمایید

** جهت دریافت تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران  اینجا را کلیک  بفرمایید

** جهت دریافت تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران  اینجا را کلیک  بفرمایید

**جهت دریافت تقويم دانشگاهي دوره تابستان 94 دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران  اینجا را کلیک  بفرمایید

** جهت دریافت تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران  اینجا را کلیک  بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Preview